O nama

Dobrodošli u hrvatsku katoličku misiju Mannheim - Mosbach

Hrvatska katolička misija Mannheim osnovana je godine 1971: Biskupska konferencija Jugoslavije imenovala je svojim dekretom od 07. kolovoza 1971. za dušobrižnika Hrvatima katolicima u Mannheimu svećenika iz Sarajeva dr. Antu Luttera, a Nadbiskupski ordinarijat u Freiburgu dana 28. rujna 1971. odredio je teritorij prostiranja Misije Mannheim.
Misija se sastojala od slijedećih dekanata: Buchen, Heidelberg, Lauda, Mannheim, Mosbach, Schwetzingen, Tauberbischofsheim, Waibstadt, Waldürn, Weinheim i Wisloch. U trenutku osnutka misije na spomenutom području živjelo je i radilo oko 12.000 radnika iz Jugoslavije od čega je polovina bilo Hrvata katolika. Misna slavlja su na početku slavljena u Mannheimu, Heidelbergu, Mosbachu i Buchenu. Poslije su mise slavljene i u Tauberbischofsheimu, Neckarelzu i Meckesheimu.
Prva misa na hrvatskom jeziku slavljena je 05. listopada 1971. godine u isusovačkoj crkvi kod Schlossa u Mannheimu gdje su slavljene mise sve do kraja travnja 1972. godine tada je popravljena crkva Duha Svetoga određena za Hrvate u Mannheimu, a onda se misna slavlja slave u toj crkvi svake nedjelje i blagdana do danas. U listopadu 1972. godine misija je razdijeljena na dva dijela kada je osnovana i misija Mosbach koju od tada vodi vlč. Dragan Čuturić.

“Hrvatska katolička misija Mannheim" osnovana je 1971. godine. Prije njezina osamostaljenja u Mannheim su dolazili pastoralno djelovati svećenici iz Ludwigshafena i Karlsruhea. U HKM Mannheim djelovali su svećenici Sarajevske nadbiskupije mons. dr. Anto Lutter (1971.-1989.), vlč. Vinko Radić (1989.-2010.), vlč. Anto Perić (2010.-2011.), a od 2011. misiju vodi vlč. Robert Ružić.

HKM Mosbach je od njezina utemeljenja (1972.) do svoje smrti 2004. vodio svećenik Sarajevske nadbiskupije vlč. Dragan Čuturić. Nakon njegove smrti pastoralnu skrb u Mosbachu i Heidelbergu preuzeli su svećenici iz HKM Mannheim, tako da danas u Mannheimu, Mosbachu i Heidelbergu djeluje jedinstvena HKM Mannheim-Mosbach sa sjedištem u Mannheimu.

Misna se slavlja nedjeljom slave u crkvi sv. Alberta u Heidelbergu, u crkvi Duha Svetoga u Mannheimu i u crkvi sv. Josipa ili u crkvi sv. Julijane u Mosbachu. U misijskoj se kapeli bl. Ivana Merza (u sklopu misijskih prostorija) u Mannheimu svakoga dana slavi misa i moli krunica. Zaštitnik HKM Mannheim-Mosbach je bl. Ivan Merz. Klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom je svakog četvrtka u kapelici bl. Ivana Merza, u crkvama u Mosbachu, Mannheimu i Heidelbergu svake prve nedjelje u mjesecu.”

U HKM Mannheim djelovali su svećenici Sarajevske nadbiskupije:
- mons. dr. Anto Lutter (1971.-1989.),
- vlč. Vinko Radić (1989.-2010.),
- vlč. Anto Perić (2010.-2011.),
a od 2011. misiju vodi vlč. Robert Ružić.

HKM Mosbach je od njezina utemeljenja (1972.) do svoje smrti 2004. vodio svećenik Sarajevske nadbiskupije vlč. Dragan Čuturić.

U pastoralnom radu zajednica danas djeluju:
Voditelj misije: vlč. Robert Ružić
Pastoralna suradnica i Tajnica: Ruža Đordić -Marošević

Crkve: - St. Josef, St. Juliana, Hl. Geist, St. Albert
Župni ured: D6, 9-11, 68159 Mannheim
                     Bleichstr. 5, 74821 Mosbach

Uredovno vrijeme:
Ponedjeljak                09:00 - 12:00 i 14:00 - 17:00 sati
Srijeda                        15:00 - 18:00 sati
Četvrtak i subota      09:00 - 12:00 sati 

Naše crkve
St. Josef, Mosbach

Hammerweg 26
74821 Mosbach

St. Juliana, Mosbach

Kirchplatz 6
74821 Mosbach

St. Albert, Heidelberg

Bergheimer Str. 108
69115 Heidelberg

Hl. Geist, Mannheim

Moltkestraße 14
68165 Mannheim

© Copyright 2025 Mobirise - All Rights Reserved