Krizma 2023

  - Podjela sakramenta Sv. Krizme u crkvi Sv. Josipa u Mosbach-u 10. lipnja  2023 -